Δήμος Μήλου

Καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής σε συνεδρίαση την Κυριακή 12/1/2020 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

1.Τουριστική ιστοσελίδα

2.Προϋποθέσεις για την επιλογή συμβούλου σε θέματα τουριστικής προβολής

3.Εκπρόσωποι στις τουριστικές εκθέσεις Α’ τριμήνου

4.Συζήτηση για ειδικές μορφές τουρισμού

5.Εκθεσιακό έντυπο