Δήμος Μήλου

Καλείσθε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μήλου που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών [ βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.17567  ΦΕΚ 1454/Β/25-03-2022], στο τέως Κατάστημα Κοινότητας Μήλου την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.

Μήλος, 07/04/2022

Ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου

Κοινότητας Μήλου

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ