Δήμος Μήλου

dhmos1Με 18 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τετάρτη 20/1 στις 6.00 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο : Ενημέρωση για το Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Μήλου

Θέμα 2ο : Επιστολή για την μη κατάργηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Θέμα 3ο : Ονοματοδοσία Πολιτιστικού Κέντρου Αδάμαντα σε ¨Πολιτιστικό Κέντρο Αδάμαντα Καλλιόπη Μπελιβανάκη-Χρόνη¨

Θέμα 4ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.01/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Θηλέων ΤΚ Μήλου»

Θέμα 5ο: Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Πέρα Τριοβασάλου-ΔΔ Τριοβασάλου»

Θέμα 6ο : Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Θέμα 7ο: Λύση σύμβασης Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου 'Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας"

Θέμα 8ο : Απόρριψη αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση και επέκταση Κέντρου Υγείας Μήλου»

Θέμα 9ο : Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ. 46/2016 έγγραφο της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ ΑΕ

Θέμα 11ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Μ. οικ. έτους 2016

Θέμα 12ο : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μήλου

Θέμα 13ο : Παραχώρηση λειτουργίας των Ιαματικών Λουτρών Αδάμαντα στη ΔΗΚΕΔΜ

Θέμα 14ο : Παράταση σύμβασης παροχής εργασιών ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Θέμα 15ο : Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων

Θέμα 16ο : Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόέδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

Θέμα 17ο : Ορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων για το έτος 2016

Θέμα 18ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ :

Στο γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου τηρείται φάκελος με στοιχεία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων.

Επίσης έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Παρασκευή 22/1στις 6 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Μήλου

(Επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας)