Δήμος Μήλου

Με 29 θέματα ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί η προσεχής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μήλου, την Τρίτη 26/3 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τη Γεωθερμία

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μετφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος, Αττική – Κρήτη (Κορακιά) – Ελληνικό Τμήμα 3.10.3 του PCI EUROASIA INTERCONNECTOR με το έντυπο Δ11 (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος γ)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 3ο: 1η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2019 - Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 4ο: 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2019

Εισηγήτρια: Κοτσίκα Ελισάβετ - Κων/να

Θέμα 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 6ο: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εισηγητής: Νίνος Κωνσταντίνος

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» αναδόχου ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Α. – ΤΖΟΓΑΝΗΣ Δ. Ο.Ε.

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 8ο: Συγκρότηση και ορισμός προέδρου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΥΡΛΙΓΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ»

Εισηγήτρια: Μπρούτζου Βασιλική

Θέμα 9ο: Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 10ο: Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 11ο: Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 12ο: ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2018

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 13ο: Έγκριση καταστροφής σχολικού εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 14ο: ΄Εγκριση Προγράμματος Δραστηριοτήτων του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μήλου για το έτος 2019

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 15ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών 2019

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 16ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Εισηγήτρια: Τζίκα Αθηνά

Θέμα 17ο: Αίτημα Συλλόγου Γυναικών Μήλου για χρηματοδότηση του 11ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου Συλλόγων Γυναικών

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 18ο: Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλίων Τέχνες

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 19ο: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των εγκαινίων του Δημοτικού Κτιρίου Θηλέων

Εισηγήτρια: Τούρλου Ζαμπέτα, Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο: Διάθεση τυχόν εσόδων από εκδηλώσεις πολιτιστικού φεστιβάλ Δήμου Μήλου έτους 2019

Εισηγήτρια: Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 21ο: Εξέταση αιτήματος δημοτών για διάνοιξη δρόμου στα Περκάρικα

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 22ο: Εξέταση αιτήματος δημοτών για διάνοιξη δρόμου στα Πολλώνια

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 23ο: Αίτημα Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιοχωρίου & Λεωφορειούχων Μήλου με θέμα «Λεωφορεία στο Παλιοχώρι»

Εισηγήτρια: Τσερώνη Στυλιανή

Θέμα 24ο: Τροποποίηση της με αρ. 39/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 25ο: Τροποποίηση της με αρ. 253/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον καθορισμό τμημάτων παραλιακών χώρων για δημοπράτηση της χρήσης τους

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ στην περιοχή Τρυπητή Δήμου Μήλου

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 27ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση αγωγής εταιρίας ΠΟΛΚΟ ΓΙΩΤΣ ΝΕΠΑ)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 28ο: Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (Υπόθεση αγωγής Σαραβάνου Φ.)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Θέμα 29ο: Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ