Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Παρασκευή 28 Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Λήψη απόφασης για κατάργηση υπαρχόντων επίγειων κάδων απορριμμάτων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αδάμαντα

2.Τροποποίηση του με Α.Π:1083/25-11-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ – ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ

3.Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο:Καθορισμός χερσαίας ζώνης εξομοιούμενου χώρου Κάναβας με χερσαία ζώνη λιμένα

4.Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: Εξομοίωση περιοχής από θέση ‹‹Ηρώων έως Μεταλλευτικό Μουσείο και από παραλία ‹‹Λαγκάδας››μέχρι Ακρωτήριο ‹‹Μπομπάρδας››με χερσαία ζώνη

5. Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: Καθορισμός χερσαίας ζώνης υφιστάμενου εξομοιούμενου χώρου λιμένα Πολλωνίων

6. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

7.Λήψη διάθεσης πιστώσεων