Δήμος Μήλου

limeniko-milou700

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας προσκαλεί στο τέως Κοινοτικό Κατάστημα στον Αδάμαντα την Δευτέρα 16 Μαΐου στις 7.00 το απόγευμα για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω 7 θέματα:

1.Αναμόρφωση Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων ΔΛΤΜ οικ.έτους 2016

2.Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 10/2015 κανονιστικής απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ

3.Λήψη απόφασης για έγκριση προτάσεων χωροθέτησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Αδάμαντα (MASTER PLAN)

4.Tροποποίηση της υπ’αριθ. 76/2016 απόφασης ΔΣ ΔΛΤΜ περί έγκρισης πρακτικού κατανομής θέσεων ελλιμενισμού στον λιμένα Αδάμαντα για το 2016

5.Αίτημα δημότη

6.Αίτημα δημότη

7.Λήψη διάθεσης πιστώσεων