Δήμος Μήλου

Η δημοτική κοινότητα Αδάμαντα σας καλεί να προσέλθετε στη συνεδρίαση  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της τέως Κοινότητας Αδάμαντα την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 στις 8.00 το απόγευμα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα κ.Ιωάννας Δρακάκη για παραχώρηση παραπάνω τ.μ.κοινόχρηστου χώρου

2.Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα κ.Εμμανουήλ Τραπατσέλη για επέκταση δικτύου ύδρευσης

3.Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής για ΚΥΕ στην περιοχή Αδάμαντα, ιδιοκτησίας Μιχαήλ Κυρίτση

4.Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα-πρόταση Παντελεήμονος Γαγάνη