Δήμος Μήλου

Σας καλούμε όπως προσέλθετε, στη συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας Αδάμαντα, που θα διεξαχθεί, κεκλεισμένων των θυρών βάσει της εγκ.,Υπ.Εσωτ. με αριθ. ΚΥΑ αρ. Δ1α / ΓΠ οικ.22206 / 15.04.2022 / ΦΕΚ Β’ 1882,στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας Αδάμαντα, την 20η, του μήνα ΜΑΙΟΥ 2022, μέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα:

1.- Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

2.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ ((YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ -CATERING), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (EGOIST)

3.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ-DELIVERY), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (PUERTO)

4.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ), ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (ΠΛΩΡΗ)

5.- Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής ΚΥΕ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) ΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ νόμιμου εκπροσώπου της Ι.ΔΙΑΚΟΣ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. (LEBETINA)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ο Πρόεδρος της

Κοινότητας  Αδάμαντα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ