"Μηλέικα Νέα"

Η Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Μήλου (ΟΕΔΙΜ) ευχαριστεί θερμά τον οργανισμό «Safers e.V. - Support Association for Fire- and Rescue Services» για τη χορηγία Μέσων Ατομικής Προστασίας (στολές και κράνη) , μιας σανίδας ακινητοποίησης και ενός φορείου διάσωσης τύπου basket!

Ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει σημαντική  δραστηριότητα στη χώρα μας και συχνά βοηθάει ελληνικές εθελοντικές ομάδες με αποστολές πυροσβεστικού υλικού, Μ.Α.Π. και πυροσβεστικών οχημάτων !

ΟΕΔΙΜ