"Μηλέικα Νέα"

dhmarxeio-milou

Εντός του Φεβρουαρίου ξεκινούν οι αιτήσεις Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 8.166 προσλήψεις υπαλλήλων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Δήμους της χώρας. 

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται το σχετικό ΦΕΚ, ενώ περί τα τέλη του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους. 

Διαβάστε παρακάτω τις θέσεις και τις ειδικότητες που προβλέπονται για τους Δήμους των Κυκλάδων: 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 2 Οδηγών Αυτοκινήτων 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2 ΥΕ Εργατών Βοηθητικού Προσωπικού 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Τεχνικών Ύδρευσης 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 ΔΕ Οδηγών 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 23 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 1 ΔΕ Τεχνητών Υδραυλικών 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων – Χειριστών Μηχανημάτων 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου 1 ΔΕ Τεχνητών Υδραυλικών 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 1 ΔΕ Διοικητικού 1 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 ΔΕ Ζυγιστών ΧΥΤΑ 2 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 10 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1 ΔΕ Τεχνιτών Γενικά 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 4 ΥΕ Φυλάκων 5 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 80 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 1 ΔΕ Τεχνιτών 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 1 ΔΕ Υδραυλικών 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 3 Οδηγών Απορριμματοφόρων 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 33 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ 1 ΔΕ Οδηγών 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ 1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 1 ΔΕ Οδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2 ΔΕ Τεχνητών Συντ. Μηχαν. Εγκαταστάσεων Μηχανοτεχνιτών 

 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 ΔΕ Οδηγών 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 3 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (αφαλάτωσης)