"Μηλέικα Νέα"

Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την από κοινού δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και της ΗΛΕΚΤΩΡ του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα να φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ. 

Η ΗΛΕΚΤΩΡ, που είχε επικρατήσει πέρυσι στο διαγωνισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την επιλογή στρατηγικού εταίρου, θα συμμετέχει, μέσω της κατά 100% θυγατρικής «Γεωενέργεια Αιγαίου», με 51% στην κοινή εταιρεία που θα αναπτύξει τα γεωθερμικά πεδία. Η συμφωνία γνωστοποιήθηκε επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται η (τυπική) έγκρισή της.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα διατηρήσει ποσοστό 49% στην εταιρεία «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ» που ιδρύθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού των μισθωμένων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες περιοχών και συγκεκριμένα

α) Στο γεωθερμικό πεδίο της ομάδας των Νήσων Μήλου - Κιμώλου - Πολυαίγου,

β) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Νισύρου,

γ) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Λέσβου και

δ) Στο γεωθερμικό πεδίο της χερσονήσου των Μεθάνων.

Οι δύο συνέταιροι έχουν θέσει ως στόχο να ξεκινήσει άμεσα η ερευνητική γεώτρηση στο γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και στη συνέχεια να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες στις άλλες τρεις περιοχές. Το κόστος των ερευνών εκτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 50 εκατ. ευρώ υπολογίζεται πως θα επενδυθούν για την κατασκευή των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές πρόκειται να κατασκευαστούν γεωθερμικοί σταθμοί ισχύος 5 MW στην περίπτωση που οι έρευνες δείξουν πως υπάρχει το κατάλληλο γεωθερμικό δυναμικό.

Η πρώτη μονάδα, αυτή της Μήλου, προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το 2025, υπό την προϋπόθεση πως θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η τοπική συναίνεση. Η γεωθερμία είναι μία από τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) που επιτρέπει σταθερή παραγωγή σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου αφού δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες όπως π.χ. συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες ή τα φωτοβολταϊκά.

Πηγές: energypress.gr (του Φώτη Κόλλια, powergame.gr)