"Μηλέικα Νέα"

Από την Τρίτη 16/03/2021 το Γεικό Λύκειο Μήλου (ΓΕ.Λ. Μήλου) και το Γυμνάσιο Μήλου θα λειτουργούν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 16320/13-03-2021 (ΦΕΚ 996/τ.Β'/13-03-2021), με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά σχολείο:

Γενικό Λύκειο Μήλου:

1η ώρα 08:30 - 09:10

2η ώρα 09:20 - 10:00

3η ώρα 10:10 - 10:50

4η ώρα 11:00 - 11:40

5η ώρα 11:50 - 12:30

6η ώρα 12:40 - 13:20

7η ώρα 13:30 - 14:10

Γυμνάσιο Μήλου:

1η ώρα 08:30 - 09:10

2η ώρα 09:20 - 10:00

3η ώρα 10:10 - 10:50

4η ώρα 11:00 - 11:40

5η ώρα 11:50 - 12:30

6η ώρα 12:40 - 13:20

7η ώρα 13:30 - 14:10