"Μηλέικα Νέα"

Από Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 το Γενικό Λύκειο Μήλου και το Γυμνάσιο Μήλου θα λειτουργήσουν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 151978/ΓΔ4/07-11-2020 (ΦΕΚ 4900/τ.Β'/07-11-2020) η οποία τροποποιεί την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (ΦΕΚ 3882/τ.Β'/12-09-2020), με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα:

1η ώρα 08:30 - 09:10

2η ώρα 09:20 - 10:00

3η ώρα 10:10 - 10:50

4η ώρα 11:00 - 11:40

5η ώρα 11:50 - 12:30

6η ώρα 12:40 - 13:20

7η ώρα 13:30 - 14:10