"Μηλέικα Νέα"

Στην παραλαβή των μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στη Μήλο, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του οικείου Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση και υλοποίησή του.

Η σύμβαση είχε ανατεθεί έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία σε ανάδοχο, και αφορούσε στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του κεντρικού Πράσινου Σημείου στο Δήμο Μήλου και συγκεκριμένα μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, οριστική τεχνική μελέτη κατασκευής του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και μελέτη χρηματοοικονομικής ανάλυσης του έργου, μεταξύ άλλων.

Η κατασκευή Πράσινων Σημείων, συνάδει με τις προβλέψεις τόσο του Εθνικού όσο και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα τα Πράσινα Σημεία έχουν ως σκοπό να συμβάλλουν στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, όπως μέταλλα, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, ύφασμα και ξύλο, και άρα στην αύξηση της εκτροπής τους από χώρους τελικής διάθεσης, να μειώσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση ογκωδών αποβλήτων προς ταφή, να εξυπηρετήσουν τους δημότες στη χωριστή απόθεση ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων ειδικών κατηγοριών οικιακών αποβλήτων αλλά και χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, να εξυπηρετήσουν ιδιαιτέρως τους κατοίκους μικρών νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών που ενδεχομένως δεν διαθέτουν άλλους τρόπους διαχείρισης των ανακυκλώσιμων, να αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και μέσω εφαρμογής διαφόρων συστημάτων ανταπόδοσης και να προωθήσουν την κάρτα του ανακυκλωτή.

Για τη Μήλο, το Πράσινο Σημείο προβλέπεται να είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης θα μπορεί να προσκομίζει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα ή ΑΗΗΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες ή χρώματα κλπ), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη.

Οι βασικότερες εγκαταστάσεις που προβλέπονται για το Πράσινο Σημείο αφορούν σε έναν χώρο διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ένα χώρο διαλογής ογκωδών και βοηθητικούς χώρους.

Ειδικότερα, στον χώρο διαλογής μικρών ανακυκλώσιμων γίνεται η συλλογή των μικρών ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Μερικά από τα πιο συνήθη απόβλητα που συλλέγονται είναι μελάνια εκτυπωτή, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, απλοί λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, κεριά, μπαταρίες, βιβλία, CD, ανάμικτες συσκευασίες, ρούχα, υφάσματα και παπούτσια. Ο χώρος αυτός προβλέπεται να διαμορφωθεί σε ανοιχτό στεγασμένο χώρο. Η απόρριψη των υλικών γίνεται σε κάθε περίπτωση σε ειδικούς κάδους ανάλογα με το είδος του υλικού που συλλέγεται.

Στον χώρο διαλογής ογκωδών, γίνεται η συλλογή των ογκωδών αποβλήτων. Κατά κύριο λόγο συλλέγονται ογκώδη ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, χώματα και πέτρες, ογκώδη πλαστικά, ξύλο, μεταλλικά αντικείμενα, τζάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράσινα απόβλητα. Η απόθεση των αποβλήτων γίνεται συνήθως σε μεγάλα containers τοποθετημένα σε εξωτερικό χώρο του Πράσινου Σημείου και στις περισσότερες περιπτώσεις σε ανισοσταθμία (χαμηλότερο επίπεδο) σε σχέση με τη θέση του ιδιώτη-κατόχου των αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό στο ένα επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτες και στο άλλο να γίνεται η μεταφορά των containers. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δημιουργία ανισοσταθμίας, η απόθεση μπορεί να γίνεται απευθείας στα containers. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος ενδείκνυται να είναι στεγασμένος ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψη των containers, για την προστασία των υλικών από τις καιρικές συνθήκες.

Τέλος, για την ορθή λειτουργία του Πράσινου Σημείου, θα πρέπει επίσης να διαθέτει χώρο στάθμευσης οχημάτων, κτήριο εισόδου και γραφείο διοίκησης, περίφραξη και πύλη εισόδου, αλλά και συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, απαραίτητο είναι να γίνεται διαχωρισμός της κυκλοφορίας του κοινού και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πράσινου σημείου, όπως και αν υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ.

Συντάκτης: Ευαγγελία Κορωναίου

Πηγή: koinignomi.gr

Σχετικό άρθρο MileikanNea.gr: