"Μηλέικα Νέα"

Στο πλαίσιο τριετούς καμπάνιας Ενημέρωσης με θέμα την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου με χώρες στόχους την Ελλάδα και τη Γερμανία, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθούν στη Μήλο τις επόμενες μέρες συναντήσεις τοπικών παραγόντων, εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών οινοποιείων, sommelier και δημοσιογράφων.

Στόχος των συναντήσεων είναι η υποστήριξη της ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς την ορθή και υπεύθυνη κατανάλωση οίνου. Επίσης, στην ατζέντα των συναντήσεων περιλαμβάνεται και συζήτηση γύρω από το ενωσιακό καθεστώς των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία πηγάζουν από το γεωγραφικό περιβάλλον.

Εκτός της παραπάνω δράσης, η συγχρηματοδοτούμενη καμπάνια για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες με στόχο την προώθηση του μηνύματος για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου όπως καταχωρήσεις στον τύπο, παραγωγή ενημερωτικού εντύπου και συμμετοχή σε εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.

mikros apoplous milos