"Μηλέικα Νέα"

imerys-bravo2018

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης BRAVO 2018, βραβεύτηκε η πρωτοβουλία «Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας FLU-ACE condensing flue gas economizer» που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών ορυκτών στη θέση Τσιγκράδο της Μήλου. Με τη λειτουργία του συστήματος επιτυγχάνεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας (βαρέων καυσίμων-μαζούτ) κατά 8% περίπου με ταυτόχρονη παραγωγή νερού βιομηχανικής χρήσης (1 M3/ώρα λειτουργίας).  

Ο Θεσμός BRAVO, που εδώ και 9 χρόνια υλοποιείται από το QualityNet Foundation, αναπτύσσει έναν ετήσιο κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι Επιχειρήσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κοινωνία Πολιτών και, από φέτος, Σχολεία. ΄Ολοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο BRAVO αποτελούν τους «Πρεσβευτές Βιώσιμης Ανάπτυξης», μίας φιλοσοφίας που υποστηρίζει ένα βιώσιμο μέλλον, και οι οποίοι με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Αύριο.

Η δράση της Imerys που διακρίθηκε στον Πυλώνα “Bravo Market”, ξεχώρισε ανάμεσα στις 100 υποψηφιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μέσα από τη διαδικασία Διαλόγου του Θεσμού, με τη συμμετοχή 9.250 Ενεργών Πολιτών και 130 Κοινωνικών Εταίρων που συμμετείχαν στις Επιτροπές Αξιολόγησης.

imerys-bravo2018a

Ο Όμιλος της Imerys έχει δεσμευτεί στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στη λήψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Διεθνούς Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών και έχει συνυπογράψει από το 2017 τη Χάρτα του Συνδέσμου Γαλλικών Επιχειρήσεων για την Κλιματική Αλλαγή.

Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Νικόλαος Μάλλης, Προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης Μήλου και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Όπως δήλωσε και ο κ. Σανούδος, Διευθυντής Λειτουργιών Μήλου, «Η βράβευση αυτή επισφραγίζει τη συνεχή φροντίδα μας για το περιβάλλον και τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στην κλιματική αλλαγή και στη βιοποικιλότητα των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Η Imerys Greece εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση από τους κ.κ. Α. Κεφάλα, Γενικό Διευθυντή ΒΡΙ, Ι. Καραβελάκη, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, και Ποιότητας ΒΡΙ, Α. Βόγλη, Υπεύθυνη Τοπικών Σχέσεων Μήλου BPI και Ι. Λαγιόπουλο, Αναλυτή Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας και Ποιότητας BPI.

Μήλος, 17/12/2018