"Μηλέικα Νέα"

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 6/11/2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα έπειτα από την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14/11/2022 στο γραφείο του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μάλλης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Ζούλιας Μάρκος

Γ.Γραμματέας: Νίνος Αντώνιος του Εμμανουήλ

Ταμίας: Ζούλια Νίνου Αικατερίνη

Μέλος: Νίνος Αντώνιος του Θεοδώρου

Μέλος: Πουλάκης Δημήτριος

Μέλος:Ψαθάς Στυλιανός

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μάλλης Ιωάννης του Νικολάου

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τσερώνης Δημήτριος του Φιλλίπου

Λιβάνιος Σταύρος του Φραγκιού

Κρέτσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου