"Μηλέικα Νέα"

Τα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου, ο Πρόεδρος κ. Μάλλης Νικόλαος και το Γυμνάσιο της Μήλου εκφράζουν δημόσια τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Βαμβούνη-Μάλλης, στην Τεχνική Εταιρεία των Ραπανάκη Νικόλαου και Νίνου Στυλιανού και στον κ. Ξυδού Στυλιανό (Τσούτσας) για την έμπρακτη και ανιδιοτελή βοήθεια τους στην αποκατάσταση του προβλήματος της θέρμανσης του σχολείου.

«Πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, όπως αυτές, πρέπει να αναδεικνύονται, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

Ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή όλων σας στη διαμόρφωση ενός υγιούς, ασφαλούς και ποιοτικού σχολικού περιβάλλοντος.»