"Μηλέικα Νέα"

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Το τεστ διατίθεται μέσω πιστοποιημένων Συμβούλων και υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους. Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό που του παρέχεται από το σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Το τεστ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου σε κεντρικό υπολογιστή, όπου το έμπειρο σύστημα επεξεργάζεται τις απαντήσεις και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό προφίλ του εξεταζόμενου, το οποίο και του επιδίδεται μέσω του εκπαιδευμένου συμβούλου η ψυχολόγου.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του, παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας στους έξι τύπους του Holland, εργασιακές κατηγορίες και επιστημονικούς τομείς, συγκεκριμένα επαγγέλματα, κ.ά. Η πλήρης έκθεση του ΆΡΙΣΤΟΝ (60 σελίδες περίπου) περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

 • Πρόλογος : Θεωρητικό υπόβαθρο, χορήγηση και υποστήριξη
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
 • Διάρκεια ερωτηματολογίου και βαθμός αλήθειας απαντήσεων
 • Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών, ιστόγραμμα
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
 • Περιγραφή ψυχομετρικών κατηγοριών : Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα επαγγελμάτων, Κλίμακα CAPS, Ιστόγραμμα
 • Αναλυτική αξιολόγηση : Προσωπικότητα, Αυτοεκτίμηση, Έλεγχος, Κλίμακα CAPS
 • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
 • Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς τύποι προσωπικότητας
 • Προσωπικότητα - Περιβάλλον - Συνάφεια – Διαφοροποίηση
 • Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
 • Επεξήγηση βαθμολογιών

Υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και των γύρω νησιών. Για περισσότερες πληροφορίες και κόστος χορήγησης μπορείτε να καλείτε στα τηλ:

Κουντουρατζής Νικόλαος

Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος

Τηλ 2287021418 & 6945160403