"Μηλέικα Νέα"

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της Μελισσοκομίας

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/10305-prosklhsh461-237109-280820 (Περίοδος υποβολής Αιτήσεων 1/9/2020 έως 20/10/2020)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν όσοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

α) Είναι κάτοχοι θεωρημένου σε ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου και έχουν υποβάλει δήλωση κατεχόμενων κυψελών το προηγούμενο έτος,

β) Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά,

γ) Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγωγών, μελισσοκομικό συνεταιρισμό) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

δ) Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Ειδικά για το έτος 2020, η παραγωγή και εμπορία 5 Kg μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης

Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως έως 12 € ανά κατεχόμενη κυψέλη.

Εάν το γινόμενο του αριθμού των επιλέξιμων για ενίσχυση κυψελών (όλων των μελισσοκόμων που υποβάλλουν αίτηση και  έχουν έδρα της εκμετάλλευσής τους με τα μελισσοσμήνοι τους μονίμως εγκατεστημένα σε Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους) επί τον αριθμό δώδεκα (ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά κατεχόμενη κυψέλη), υπερβαίνει το συνολικό ποσό ενίσχυσης σύμφωνα με το εγκριθέν Πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1.800.000 €), εφαρμόζεται, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου έκαστου έτους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 (της πρόσκλησης), σε ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤστην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-services.minagric.gr,
συμπληρώνοντας τις κατεχόμενες κυψέλες και τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, η αίτηση ενίσχυσης στο Πρόγραμμα δύναται να υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1) συνοδεύεται από:

1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τονενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 (πρόσκλησης), στην οποία δηλώνει ότι:

α) πληρώ τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ενίσχυσης έτους …….…… όπως περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. …………………………………………… απόφασης του ΥΠΑΑΤ,

β) αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης του Προγράμματος στήριξης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

γ) δεν έχω υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης,

δ) αποδέχομαι και θα διευκολύνω την πραγματοποίηση όλων των σχετικών επιτόπιων ελέγχων που θα μου ζητηθούν.

2) Βεβαίωση συλλογικού οργάνου, ότι ο ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται μόνιμα στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

3) Αντίγραφα των σχετικών παραστατικών παράδοσης ή πώλησης μελιού, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραγωγού και η διακινούμενη ποσότητα μελιού κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
Ειδικά για το έτος 2020, η παραγωγή και εμπορία 5 Kg μελιού ανά κατεχόμενη κυψέλη το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την υπηρεσία μας.

--

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τριοβάσαλος Μήλου

Ταχ. Κώδικας: 84800

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσόπρα

ΤΗΛ.: 2287021520

FAX: 2287021201

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.