"Μηλέικα Νέα"

Το Orizontes Studios, που βρίσκεται στον Αδάμαντα, αναζητά έναν ενθουσιώδη και αξιόπιστο υπάλληλο καθαριότητας για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Καθήκοντα:

- Καθαρισμός των δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.

- Αντιμετώπιση άμεσων αναγκών καθαριότητας στα δωμάτια των επισκεπτών.

Απαιτήσεις:

- Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.

- Επαγγελματική και φιλική συμπεριφορά προς τους επισκέπτες.

- Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον.

Προσφέρουμε:

- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

- Πλήρης απασχόληση.

- Ημιδιατροφή.

- Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με μήνυμα ή στο τηλ. 6987453486

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.