"Μηλέικα Νέα"

Το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας  αποδέχτηκε το από 13/05/2022 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού, για για  τις παρακάτω δρομολογιακές γραμμές στην εταιρεία με την επωνυμία ΣΦΑ ΣΠΙΝΣ ΛΑΪΝΣ N.E., με τα μισθώματα που εμφανίνονται στο από 19/11/2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, ως ακολούθως:

olympus prevelis 2022

olympus prevelis 2022a

olympus sea speed ferries