"Μηλέικα Νέα"

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου συνυπογράφει, μαζί με τα άλλα σωματεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας το υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Εργασίας με αίτημα την άμεση απόδοση στα συνταξιουχικά σωματεία της εισφοράς, όπως αυτή προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 102 του νόμου 4387/16 και τροποποιήθηκε, και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 4611/19/

Διαβάστε εδώ το υπόμνημα διαμαρτυρίας...