"Μηλέικα Νέα"

Το Σάββατο 16/11/2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλακιώτικης Ένωσης  που εκλέχτηκε στις εκλογές της 10/11. Η σύνθεση του είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Νίνος Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Βικελής Γιάννης

Γραμματέας: Μάλλης Γιώργος

Ταμίας: Βήχος Ιάκωβος

Μέλη: Ζαγουρής Δημήτρης, Ζαγουρής Χρήστος, Νίνου Μαργαρίτα

Το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει σε πνεύμα ενότητας και συνεργασίας των μελών του την εικοσάχρονη ιστορία από την ίδρυση της Πλακιώτικης Ένωσης. Τόσο στον τομέα του πολιτισμού όσο και στην προώθηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου Μήλου των τοπικών θεμάτων του χωριού μας. Όλα τα μέλη του συλλόγου μας, όλοι οι Πλακιώτες συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο των Πλακών σε μια καλύτερη Μήλο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλακιώτικης Ένωση

Ο Πρόεδρος

Νίνος X.

Ο Γραμματέας

Μάλλης Χ.