"Μηλέικα Νέα"

rooms2

Γενικές πληροφορίες για τη Γνωστοποίηση

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ισχύουν ως τις 31/12/2017 και για να λειτουργεί νόμιμα μια επιχείρηση πρέπει να προβεί σε  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   (άρθρο 6 του ν. 4442/2016 , 230 Αʹ). Ειδικότερα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε γνωστοποίηση όλες οι επιχειρήσεις με Ειδικά Σήματα Λειτουργίας που έχουν εκδοθεί πριν το 2014 και όσες ενώ φαίνεται πως έχουν Σήματα μεταγενέστερα του 2014 στην ουσία πρόκειται για παλαιά Σήματα στα οποία έχουν γίνει τροποποιήσεις (αλλαγή η επωνυμίας κτλ)

Η γνωστοποίηση υποβάλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr και ο επιχειρηματίας εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα και επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος.

Το περιεχόμενο της γνωστοποίησης αποτελούν πληροφορίες όπως: φορέας άσκησης δραστηριότητας, ακριβή τοποθεσία τουριστικού καταλύματος, Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κολυμβητικές δεξαμενές, δυναμικότητα και κατηγορία καταλύματος, δραστηριότητες που ασκούνται εντός του καταλύματος κτλ.

Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν θα προχωρήσει αργότερα στο στάδιο της έκδοσης Πιστοποιητικού Κατάταξης σε κλειδιά θα πρέπει να ΜΗΝ επιλέξει κατηγορία όταν κάνει τη γνωστοποίηση.

Επίσης, στην περίπτωση που στο κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα, κολυμβητικές δεξαμενές η γνωστοποίηση υποβάλλεται εφόσον περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων.

Tα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη γνωστοποίηση είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες αρχές. Η παραλαμβάνουσα αρχή διαβιβάζει, εντός πέντε (5) ημερών, τη γνωστοποίηση προς τις άλλες αρμόδιες αρχές προκειμένου να είναι όλες ενημερωμένες για τη λειτουργία της εγκατάστασης και να προγραμματίζουν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Για την υποβολή της γνωστοποίησης  καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014

Αν πρόκειται να μεταβληθούν, για οποιοδήποτε λόγο, τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί ο φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, θα λάβει αντίγραφο αποδεικτικού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η παράλειψη γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή η παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων επάγεται την επιβολή κυρώσεων  με υψηλά πρόστιμα (παρ.1 του αρθρου 15 του ν. 4442/2016).

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του καταλύματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (ΦΕΚ 1750/Β/2017, άρθρο 6).

Εγχειρίδια λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος  και λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQ) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: www.notifybusiness.gov.gr.                                                                    Yπάρχει Γραφείο Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα:  2103893832 και 2103893834.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο αρχείου παρέχονται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κυκλάδων στο τηλ.  2281086725.

Τέλος, το Σωματείο έχει ενημερώσει για τη διαδικασία λογιστικά γραφεία που λειτουργούν στη Μήλο ώστε να μπορούν να παρέχουν βοήθεια στους πελάτες τους που θα τη χρειαστούν.

Γενικές πληροφορίες για την Κατάταξη

Οι επιχειρήσεις Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων κατατάσσονται σε (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δυο (2) κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας που πρόκειται να καταταγεί. (ΦΕΚ 2840/Β/2014).

Η επιλογή των βαθμολογούμενων κριτηρίων για την εξασφάλιση μορίων ανήκει στον επιχειρηματία. Για τον έλεγχο ύπαρξης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών μπορεί να χρειαστεί η βοήθεια κάποιου μηχανικού.

Ο αρμόδιος φορέας για την έκδοση Πιστοποιητικών Κατάταξης είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των επιχειρηματιών για το αν πληρούν οι επιχειρήσεις τους τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και  έχουν διαπιστώσει πόσα μόρια συγκεντρώνουν θα υποβάλλουν αίτηση προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο (ΞΕΕ) για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης και θα καταβάλουν το παράβολο που αναλογεί.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

Μετά την υποβολή της αίτησης ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών.

Όταν εκδοθεί από το ΞΕΕ το Πιστοποιητικό Κατάταξης της επιχείρησης, θα πρέπει, η επιχείρηση να το καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία Τουρισμού. Το Πιστοποιητικό Κατάταξης  ισχύει για 5 (έτη) από την ημερομηνία έκδοσής του και στη λήξη της πενταετίας θα πρέπει να ανανεώνεται.

Λόγω των νέων κριτηρίων για τη συγκέντρωση μορίων υπάρχει περίπτωση κάποιες επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να καταταχτούν στην κατηγορία κλειδιών που είχαν ως τώρα. Σε αυτη την περίπτωση μπορούν να μην επιλέξουν κατηγορία όταν βρίσκονται στο στάδιο της γνωστοποίησης και να μην προχωρήσουν στο στάδιο της πιστοποίησης. Η επιχείρηση θα λειτουργεί νόμιμα εφόσον έχει προβεί σε γνωστοποίηση (και εφόσον τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή) και ας μην έχει λάβει Πιστοποιητικό Κατάταξης.

Η διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης μπορεί γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Επειδή όμως είναι χρονοβόρα θα χρειαστεί οι επιχειρηματίες να υπολογίσουν το χρόνο έκδοσής του στην περίπτωση που το χρειαστούν (είναι, για παράδειγμα, απαραίτητο δικαιολογητικό για τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ΕΣΠΑ).

Πληροφορίες για τις προδιαγραφές της κατάταξης  καθώς  και οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης υπάρχουν  στην επίσημη ιστοσελίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου: https://cert.grhotels.gr .  Στην ιδια σελίδα οι επιχειρηματίες θα βρουν τους διαπιστευμένους φορείς ελέγχων και επιθεωρήσεων.