"Μηλέικα Νέα"

miliaka7

Ευχές για ένα δημιουργικό 2018 από την ομάδα των «Μηλιακών»!

Ο 7ος τόμος των «Μηλιακών» («Μηλιακά» Z’) βρίσκεται ήδη στη διαδικασία της εκτύπωσης.

(Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εκτύπωσης και τη διαθεσιμότητα των τόμων).

[Στην ευχετήρια κάρτα, σε δεύτερο επίπεδο: δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1693, της συλλογής Γ. Χ. Παγώνη, υπό δημοσίευση στα «Μηλιακά» Ζ’].

Best wishes for the new year by the «Meliaka» team!

The 7th volume of «Meliaka» is already in the printing process.

(Information concerning this process will be supplied in future e-mails).

May 2018 be creative!

[Wishing card presents a document of 1693, of the G. Ch. Pagonis collection, under publication in «Meliaka» vol. 7].