"Μηλέικα Νέα"

imerys-sustainable 2018

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν οι Λειτουργίες Μήλου στον θεσμό της Imerys 2018 Sustainable Development Challenge, ο οποίος επί 14 χρόνια επιβραβεύει την αριστεία και τις καλές πρακτικές της Imerys σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Η πρώτη διάκριση, στην Κατηγορία «Βιοποικιλότητα και Αποκατάσταση Τοπίου», αφορά στη βράβευση της πρωτοβουλίας «Αναπαραγωγή σπάνιων, ενδημικών και απειλούμενων φυτών» η οποία υλοποιείται στο φυτώριο της Εταιρίας στη Μήλο τα τελευταία επτά χρόνια. Η μελέτη επικεντρώθηκε στα εξής έξι είδη φυτών:

  • Γαρυφαλιά της Μήλου (Dianthus fruticosus subsp. fruticosus)
  • Τουρκόχορτο (Hymenonema graecum)
  • Silene cythnia
  • Αιγαία (Caroxylon aegaeum)
  • Dianthus diffusus
  • Κρόκος του Τουρνεφόρτη (Crocus tournefortii)

imerys-sustainable 2018c

Οι σπόροι συλλέγονται και φυτεύονται στο φυτώριο της Εταιρίας και μετά από συγκεκριμένη διαδικασία μεταφυτεύονται στους χώρους αποκατάστασης των εξοφλημένων ορυχείων. «Στόχος μας είναι να διασώσουμε και να αναδείξουμε όσα περισσότερα είδη ενδημικών φυτών μπορούμε και να διατηρήσουμε την τοπική βιοποικιλότητα με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο» όπως αναφέρει ο κ. Πετράκης, Προϊστάμενος Αποκατάστασης Τοπίου των Λειτουργιών Μήλου.

imerys-sustainable 2018a

Η δεύτερη διάκριση, στην Κατηγορία «Σύμπραξη με την Τοπική Κοινωνία», δόθηκε στο Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου για το έργο του ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού κέντρου στο νησί της Μήλου επί είκοσι συνεχή χρόνια. Γιορτάζοντας αυτή την επέτειο, το Μουσείο διοργάνωσε το 2018 σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονταν τόσο στους μαθητές όσο και στην τοπική κοινωνία, προσελκύοντας πάνω από 900 συμμετέχοντες τον Απρίλιο και τον Μάιο. Έμφαση δόθηκε στις σχέσεις του Μουσείου με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, για την οποία διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση τον Μάϊο, προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τα νέα προγράμματα και τις δράσεις που σχεδίασε και υλοποίησε το Μουσείο σε συνεργασία με μουσειοπαιδαγωγούς και εξειδικευμένους πολιτιστικούς οργανισμούς, όπως η Εταιρία Πολιτισμού πeripatos και το Ορυκτολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, πέρα από πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό, αποτελεί κέντρο γνώσης και εκπαίδευσης αφού «σειρά μελετών έχει δείξει ότι τα παιδιά απορροφούν ευκολότερα τις πληροφορίες και τη γνώση που αποκτούν από μία επίσκεψη σε Μουσείο από ότι με αρκετές ώρες μαθήματος στην τάξη πάνω στο ίδιο θέμα» όπως είπε χαρακτηριστικά η κ. Άννα Βόγλη, Υπεύθυνη Τοπικών Σχέσεων των Λειτουργιών Μήλου και Διευθύντρια του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου.

imerys-sustainable 2018b