Μήλος

"Μηλέικα Νέα"

pos2017

«Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 45231/20-4-2017 Υπουργική Απόφαση, το σύνολο σχεδόν του λιανικού εμπορίου και όλοι οι συνάδελφοι έχουμε την υποχρέωση μέχρι αύριο, 27 Ιουλίου 2017, να προμηθευτούμε και να εγκαταστήσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα ανάλογα μηχανήματα POS για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Πρέπει και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι, στους παραβάτες, που δεν θα συμμορφωθούν με την υποχρέωση και την έγκαιρη προμήθεια και λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το συγκεκριμένο πρόστιμο μειώνεται στο μισό εάν πληρωθεί εντός μηνός.

Αρμόδιες αρχές για την διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και την βεβαίωση παραβάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Εμμέσως, στους ελέγχους εμπλέκονται επίσης το ΣΔΟΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κατά της επιβολής του προστίμου, ο επιχειρηματίας μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιων του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανάλογα με τον τόπο και τα ελεγκτικά όργανα που πραγματοποίησαν τον σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Η λίστα συνολικά των επαγγελματιών που πρέπει να εγκαταστήσουν συσκευή POS είναι όσοι έχουν κύρια δραστηριότητα υπαγόμενη στους παρακάτω 85 κωδικούς:

33.12 Επισκευή μηχανημάτων, 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού, 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, 35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος, 35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, 35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, 35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου, 35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, 35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών, 36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, 43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, 45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, 45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους, 47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία), 47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, 55.90 Άλλα καταλύματα, 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, 61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, 61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, 61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών, 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες, 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, 77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών, 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, 77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, 77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, 85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών, 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., 86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες, 86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων, 86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων, 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων, 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, 87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος, 87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών, 87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, 87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος, 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής, 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων, 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, 95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

Επειδή η λήξη της ανωτέρω προθεσμίας λήγει αύριο και επειδή η Υπουργική Απόφαση προβλέπει «τσουχτερά» πρόστιμα για τους παραβάτες, πρέπει να προβείτε άμεσα, εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει, στην προμήθεια του POS για την επιχείρησή σας και στην λειτουργικότητα του συστήματος, καθώς δεν επιτρέπονται περαιτέρω λάθη και επιβαρύνσεις σε αυτές τις ούτως ή άλλως δύσκολες εποχές.

Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι, οι συνάδελφοι που έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 17 Ιουνίου και μέχρι αύριο, έχουν ακόμη ένα μήνα παράταση, μέχρι 27 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα όλοι όσοι προβαίνουν σε έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας οφείλουν να συμμορφώνονται εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή»

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 16 έως 22 Απριλίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας στη Μήλο +

  Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μηλέικη κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας. Η άτυχη συμπολίτης μας μεταφέρθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • 1
 • 2