"Μηλέικα Νέα"

Την προκήρυξη θέσεων εργασίας ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ που αφορά την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων στα Υποπρακτορεία Μήλου, Κιμώλου, Κύθνου, Σερίφου.

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας:

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

400

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων Υποπρακτορείο Κύθνου

Κύθνος (Δήμος Κύθνου) Ν. Κυκλάδων

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου

8 μήνες

1

401

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων Υποπρακτορείο Μήλου

Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν. Κυκλάδων

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου

8 μήνες

1

402

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων Υποπρακτορείο Μήλου

Μήλος (Δήμος Μήλου) Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

2

403

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών Κυκλάδων Υποπρακτορείο Σερίφου

Σέριφος (Δήμος Σερίφου) Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

1

404

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών/ Υποτομέας Δυτικών - Κυκλάδων Υποπρακτορείο Κιμώλου

Κίμωλος (Δήμος Κιμώλου) Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

8 μήνες

1