"Μηλέικα Νέα"

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών για τον Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων και ειδικότερα των Υποπρακτορείων Κύθνου, Μήλου, Σίφνου, Σερίφου και Κιμώλου και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότερα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 16/09/2022 έως 26/09/2022.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ...