"Μηλέικα Νέα"

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών τους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας, κατόπιν των αιτημάτων των δήμων, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Στον σχετικό πίνακα με τους εγκεκριμένες θέσεις για κάθε Δήμο, αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων.

Σημειώνεται, ότι κάθε Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες. Ωστόσο, σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.

Στην εγκύκλιό του το Υπουργείο καλεί τους Δήμους να προβούν στην έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων αμελλητί, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που έχουν τεθεί, προκειμένου το προσληφθέν από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

Για τους Δήμους των Κυκλάδων, οι θέσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο ανά Δήμο είναι:

Δήμος Αμοργού 5

Δήμος Άνδρου 12

Δήμος Αντιπάρου 3

Δήμος Θήρας 36

Δήμος Ιητών 3

Δήμος Κέας 9

Δήμος Κιμώλου 1

Δήμος Κύθνου 3

Δήμος Μήλου 13

Δήμος Μυκόνου 22

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 45

Δήμος Πάρου 29

Δήμος Σερίφου 1

Δήμος Σικίνου 1

Δήμος Σίφνου 4

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 42

Δήμος Τήνου 14

Δήμος Φολεγάνδρου 1