"Μηλέικα Νέα"

arxaiologiko-mouseio

Στην έγκριση 1.314 θέσεων εποχικού προσωπικού με επτάμηνες συμβάσεις εργασίας προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού, Λυδίας Κονιόρδου, “εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 1.314 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα επτά μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο”.

Τις θέσεις θα καταλάβουν, μεταξύ άλλων, Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες αρχαιοτήτων, προσωπικό Καθαριότητας, καθώς και Εργατικό προσωπικό. Για το προσωπικό φύλαξης και το προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Συνολικά θα καλυφθούν ογδόντα θέσεις σε Αρχαιολογικούς χώρους των Κυκλάδων οι οποίες είναι:

Αρχαιολογικό Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, πέντε θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, τέσσερις θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου, πέντε θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιμώλου, μία θέση ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου, τρεις θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιόπολης Άνδρου, μία θέση ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας, τρεις θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου, μία θέση ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου, μία θέση ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου, δύο θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου, εικοσιτέσσερις θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου, δύο θέσεις νυχτοφυλάκων
Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου, τέσσερις θέσεις εργατών
Αρχαιολογικός Χώρος Ακροτηρίου Θήρας, δεκαοχτώ θέσεις ημερησίων φυλάκων
Αρχαιολογικός Χώρος Ακροτηρίου Θήρας, δύο θέσεις νυχτοφυλάκων
Αρχαιολογικός Χώρος Ακροτηρίου Θήρας, μία θέση εργατών
Κατακόμβες Μήλου, τρεις θέσεις ημερησίων φυλάκων