"Μηλέικα Νέα"

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Dive Ιn Action», την Κυριακή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσει υποβρύχιο καθαρισμό στο Αλιευτικό Καταφύγιο και Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών Αδάμαντα Μήλου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Vivid Blue 2022» και αφορά στην θαλάσσια περιβαλλοντική συντήρηση και παρατήρηση, των βυθών των θαλασσών μας.

Η δράση στην Μήλο υλοποιείται σε συνεργασία της «Dive Ιn Action» με το πρόγραμμα της Henkel «Καθάρισε σε βάθος – καθάρισε στην πηγή» και την υποστήριξη των Δήμων των νησιών Σίφνου, Μήλου και Καλύμνου, στην επίτευξη του στόχου επέκτασης των δράσεων στην Κοινωνία των Πολιτών.

Επιλογή περιοχής

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Αλιευτικό Καταφύγιο και μαρίνα Τουριστικών σκαφών Αδάμαντα Μήλου, όπου προτάθηκε από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Dive Ιη Action» και έγινε αποδεκτή από την Henkel, με κριτήριο επιλογής τη σημαντική αναβαθμισμένη λειτουργία του, σε μικτές δραστηριότητες στο νησί της Μήλου. Δεύτερος παράγοντας είναι ο χαρακτηριστικός κλειστός βραχίονας του Λιμένα, που παρέχει ιδανικές συνθήκες στην έρευνα, κατά την εκτίμηση της ομάδας διερεύνησης περιοχών της οργάνωσης και θα δώσει ικανά στοιχεία παρατήρησης, στη βάση δεδομένων για τους όρμους των Κυκλάδων, για ένα πληρέστερο αποτύπωμα. Τα απορρίμματα, εφόσον ζυγιστούν, καταγράφονται λεπτομερώς και το δελτίο καταγραφής αποστέλλεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η δράση

Στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αδάμαντα, θα πραγματοποιηθεί 1 κατάδυση διάρκειας 50’ έως 60’ από 4 δύτες σε ζεύγη, με πλάνο κατάδυσης συντηρητικού καταδυτικού προφίλ όπως ορίζουν τα διεθνή standard του Εκπαιδευτικού Οργανισμού της PADI. Στους καθαρισμούς χρησιμοποιούνται επαναχρησιμοποιούμενα υλικά γάντια σάκοι κλπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 3 Ιουνίου:

18.00 επιθεώρηση Αλιευτικού καταφυγίου Αδάμαντα

Σάββατο 4 Ιουνίου:

11.00 υποβρύχια επιθεώρηση με το ROlJV για τον εντοπισμό πιθανών εστιών ρύπανσης.

Κυριακή 5 Ιουνίου:

11.00 είσοδος στο νερό

11.50 έξοδος και συγκέντρωση των απορριμμάτων στο σημείο καταγραφής

12.15 έναρξη καταγραφής

- Η καταγραφή θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες, ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων.

14.30 στάδιο διαχείρισης διαχωρισμός πλαστικών για CEEll και παράδοση των κοινών απορριμμάτων στο συνεργείο καθαριότητας του Δήμου για προώθηση στην τελική διαχείριση.

[Φωτογραφία Αρχείου]