"Μηλέικα Νέα"

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος κατανέμεται το ποσό των 27.681.000 ευρώ σε 100 «μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους»,  στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 12 μικροί δήμοι του Νομού Κυκλάδων οι οποίοι θα λάβουν 2,79 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τα τέσσερα (4) νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου (Σέριφος, Σίφνος, Κίμωλος και Μήλος).

Η επιχορήγηση αποβλέπει στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και αφορά τα ακόλουθα νησιά:

Δήμος Μήλου 257.300€, Δήμος Σίφνου 239.100€, Δήμος Σερίφου 230.300€, Δήμος Κιμώλου 226.800€

Δήμος Κέας 238.600€, Δήμος Ιητών 235.600€, Δήμος Αμοργού 234.600€, Δήμος Κύθνου 230.800€, Δήμος Αντιπάρου 229.000€, Δήμος Κιμώλου 226.800€, Δήμος Φολεγάνδρου 225.900€, Δήμος Ανάφης 222.200€, Δήμος Σικίνου 222.000€.

Υπογραμμίζεται ότι τα λεφτά προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για κάποια επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα κριτήρια κατανομής καθορίστηκαν βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στην απογραφή του 2011.

Α. Δικαιούχοι της κατανομής είναι:

1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 5.500 κατοίκους, σύμφωνα με τον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής του 2011,

2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο αρ.1 του ν.3852/2010, καθώς και οι Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 40 % των Κοινοτήτων τους να χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Β. Από το συνολικό ποσό κατανομής:

1) ποσό ύψους 22.000.000,00 € κατανέμεται ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο,

2) ποσό ύψους 5.681.000,00 € κατανέμεται αναλογικά σε κάθε δικαιούχο Δήμο βάσει του πληθυσμού του.

Τα χρήματα διατίθενται στους συγκεκριμένους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.