"Μηλέικα Νέα"

Η ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΛΟΥ (Ε.Β.Ε.Ε.Μ.) σας ενημερώνει για τη χορήγηση υποτροφιών του σχολικού έτους  2018-2019 και πληροφορεί τους υποψήφιους ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποτροφιών κατά τη συνεδρίασή της στις 15/4/2019, και με βάση τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, έκρινε δικαιούχους των υποτροφιών τους κάτωθι νεοεισαχθέντες φοιτητές:

1)ΤΟΥΡΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ.                             

2)ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.                             

3)ΞΥΔΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΤΜΗ,Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

4)ΜΠΑΚΑΛΚΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΒ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

5)ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ .   

ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΚΡΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Στον πρώτο εξ΄ αυτών, την ΤΟΥΡΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ προσφέρεται επιπλέον και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η Ε.Β.Ε.Ε.Μ. και η Επιτροπή Αξιολόγησης συγχαίρουν τους συμπατριώτες μας, νέους φοιτητές, για την επιτυχία τους και εύχονται οι επιδόσεις των νέων της Μήλου να είναι κάθε χρόνο και καλύτερες. 

Ιωάννης Σανούδος

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Ε.Μ.

ΤΗΝ Ε.Β.Ε.Ε.Μ. ΑΠΟΤΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:

1) IMERYS  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2) ΛΑΒΑ Α.Ε.

3) ΙΝΤΕΡΜΕΤΟΝ Α.Ε.