"Μηλέικα Νέα"

Σε απάντηση του από 18-10-2023 δημοσιεύματός σας αναφορικά με την Απόφαση τρίμηνης μετακίνησης της Υπεύθυνης για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κ.Υ. Μήλου Επιμελήτριας Α΄ Παιδιατρικής, κας Χαλόφτη, από το Κέντρο Υγείας Μήλου στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:


Σε συνέχεια αλλεπάλληλων προφορικών διαμαρτυριών και έγγραφων καταγγελιών, που περιήλθαν σε γνώση μου αναφορικά με ανάρμοστες και επιθετικές συμπεριφορές του Δ/ντή Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Μήλου, κ. Αποστολόπουλου, κατά άλλων Ιατρών της δομής, διέταξα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τη Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας της 2ης Υ.Πε.

Από τη συλλογή στοιχείων προέκυψε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά επιθετικής και απρεπούς συμπεριφοράς από πλευράς του συγκεκριμένου ιατρού σε βάρος άλλων εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Μήλου έχουν όντως διαπραχθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άκρως δυσάρεστου και αρνητικά φορτισμένου κλίματος όσον αφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, το οποίο αναπόφευκτα δυναμιτίζει τη μεταξύ τους συνεργασία και συνακόλουθα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των παρεχομένων από αυτούς υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, βάσει του ως άνω πορίσματος διαπιστώθηκε η διάπραξη από πλευράς του κ. Αποστολόπουλου του πειθαρχικού παραπτώματος της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 και της ευθείας παραβίασης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και συγκεκριμένα των άρθρων 4, 10 και 21 του Ν. 3418/2005, που αφορούν στην υποχρέωση καλής συνεργασίας του ιατρού με τους συναδέλφους του.

Για το λόγο αυτό ήδη διέταξα κλήση του εν λόγω ιατρού σε απολογία και αναμένουμε εντός των επομένων ημερών την κατάθεση της έγγραφης απολογίας του.

Με στόχο την εξάλειψη των όποιων προβλημάτων επηρεάζουν τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μήλου, τα οποία πιθανόν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες,  καταβάλλεται κάθε προσπάθεια άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των συγκρούσεων που έχουν ανακύψει και εξασφάλισης ενός κατά το δυνατόν αρμονικού και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά έκανα δεκτή την από 17/10/2023 αίτηση μετακίνησης της κας Χαλόφτη για σοβαρούς λόγους και αποφάσισα την τρίμηνη μετακίνησή της στο Π.Π.Ι. Κέας, θεωρώντας ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αρτιότερη διευθέτηση των ανακυψάντων προβλημάτων.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από τον θεράποντα ιατρό της, υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης της εν λόγω Παιδιάτρου από το εργασιακό περιβάλλον του Κ.Υ. Μήλου, για κάποιο χρονικό διάστημα και προκειμένου να εξασφαλισθεί η τακτική παρακολούθησή της από εξειδικευμένους ιατρούς, προκρίνεται η μετακίνησή της σε άλλη υγειονομική δομή αρμοδιότητας της 2ης Υ.Πε. πλησιέστερη στο Ν. Αττικής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ

Σχετικά άρθρα: