"Μηλέικα Νέα"

espa2017

Άλλο ένα έργο εξαιρετικής σημασίας έπεσε στο κενό. Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Δήμου Μήλου» στο Επιχειρηματικό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2014 – 2020 , με αιτούμενη συνολική δημόσια δαπάνη 1.301.724 ,14 ευρώ.

Η πρόταση του Δήμου Μήλου αξιολογήθηκε αρνητικά καθόσον δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες προυποθέσεις χρηματοδότησης. Ο Δήμος Μήλου έχει δικαίωμα ένστασης.