"Μηλέικα Νέα"

Στον διορισμό 86 γιατρών, υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ορισμένου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συστήνονται σε μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα προχώρησε το Υπουργείο Υγείας.

Την «Απόφαση τοποθέτησης ιατρών υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου» υπογράφει η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας κα. Παρασκευή Θεοφίλου.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί στη Μήλο τοποθετείται ο γιατρός Γρηγόριος Οικονόμου, ως υπόχρεος εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.  

Αναλυτικά η απόφαση του Υπουργείο Υγείας ως Αναρτητέα στο Διαδίκτυο…