"Μηλέικα Νέα"

plaka1

Έχομε την τιμή να σας γνωρίσομε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 18/03/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής

1.- ΚΟΜΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ανδρ.

2.- ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Βασιλ.

3.- ΔΑΓΙΕΛΛΗ-ΒΙΤΑΛΗ Αγγελική

4.- ΣΟΥΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Αργυρ.

5.- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βασιλ.

6.- ΚΟΤΡΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Σωκρ.

7.- ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεοδ.

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Έφορος

Μέλος

Μέλος