"Μηλέικα Νέα"

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 29.10.2021, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Πλοιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Μήλου την Δευτέρα 01.11.2021.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί:

Πρόεδρος: Καναβός Ηλίας

Αντιπρόεδρος: Μαύρος Πολυχρόνης

Γραμματέας: Λιλλής Ευτάγγελος

Ταμίας: Ξυδούς Ηλίας

Μέλος: Βήχος Μιχαήλ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Καναβός Ηλίας

Ο Γραμματέας

Λιλλής Ευτάγγελος

Σωματείο Πλοιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Μήλου