"Μηλέικα Νέα"

Ο Ναυτικός Όμιλος Μήλου (Ν.Ο.Μ.) σας γνωστοποιεί τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες της 30.05.2021.

Πρόεδρος: ΜΑΛΛΗ Ειρήνη

Αντιπρόεδρος: ΡΑΠΑΝΑΚΗ Μαρία

Γενικός Γραμματέας : ΤΟΥΡΛΟΣ Μιχαήλ

Ταμίας: ΠΟΥΛΑΚΗΣ Αντώνιος

Έφορος Ιστιοπλοΐας: ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Στυλιανή

Έφορος Κολύμβησης: ΛΙΒΑΝΙΟΥ Ελένη

Τακτικά Μέλη: 

1)  ΚΟΥΦΟΣ Στυλιανός

2) ΒΗΧΟΣ  Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1) ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ Άννα

2) ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ Στυλιανός

Με ε κ τ ί μ η σ η

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                

Μάλλη Ειρήνη                                                

Ο Γεν. Γραμματέας

Τούρλος Μιχαήλ