Μήλος

"Μηλέικα Νέα"

rizospastikh

«Οδηγούμαστε στην έκδοση αυτού του δελτίου τύπου ως μια συμβολή της δημοτικής μας κίνησης στον δημόσιο διάλογο για το μεγάλο ζήτημα της αποχέτευσης στη Μήλο. Το ζήτημα αυτό προσέλαβε εκρηκτικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα, εν μέσω της τουριστικής περιόδου, όταν λόγω σοβαρού λειτουργικού προβλήματος της μονάδας βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Στυλιανή, μεγάλο μέρος των λυμάτων του νησιού ρίχνονταν ανεπεξέργαστα σε διάφορες τοποθεσίες, τόσο από τους αγωγούς που κατευθύνονταν στη μονάδα, όσο και από βυτιοφόρα οχήματα. Η Μήλος έμεινε λοιπόν χωρίς αποχέτευση. Τα προβλήματα στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού και βέβαια στις τουριστικές επιχειρήσεις πολύ μεγάλα. Η βλάβη στο περιβάλλον του νησιού αλλά και ο σημαντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία φυσικά επακόλουθα της έλλειψης αποχέτευσης.

Έχουμε να κάνουμε για το θέμα τις παρακάτω επισημάνσεις:

-Σε μια χρονική διαδρομή μεγαλύτερη των τριάντα χρόνων, από την δεκαετία του 1980 και μετά, το ζήτημα της αποχέτευσης δεν αντιμετωπίστηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού με τη σοβαρότητα που απαιτούσε, τόσο η σημασία του για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Μήλου, όσο και ο χαρακτήρας του ως προαπαιτούμενου για την οποιαδήποτε οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα την τουριστική. Αντί να τεθεί ως προτεραιότητα ένταξης, μαζί με το έργο της ύδρευσης, στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα θεωρήθηκε σημαντικότερη η ένταξη άλλων έργων και ιδιαίτερα η δημιουργία μεγάλου αεροδρομίου. Η ευθύνη αυτής της καταστροφικής επιλογής βαρύνει την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού.

-Η λειτουργία το 2010 της μονάδας βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Στυλιανή , στα πλαίσια σύμπραξης του Δήμου Μήλου με την τότε εταιρεία «Α.Ε.Ε Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης» στο σχήμα «Πρωτοβουλία Μήλος Α.Ε» αποτέλεσε κομβικό σταθμό στο όλο θέμα. Ξεκίνησε έτσι η επεξεργασία στα λύματα των πάνω χωριών της Μήλου.

Όμως:

Α. Η δυναμικότητα επεξεργασίας της μονάδας ήταν περιορισμένη και ανεπαρκής για να καλύψει τα νέα τμήματα των οικισμών που συνδέονταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια και βέβαια τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Το ζήτημα της ανάγκης για δημιουργία από το ίδιο κοινοπρακτικό σχήμα νέας μονάδας για την διεύρυνση της δυναμικής της πρώτης είχε τεθεί εξ’ αρχής. Όμως , από τη δημιουργία της μονάδας μέχρι σήμερα, δεν δρομολογήθηκε από το Δήμο Μήλου η διαδικασία για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Β.   Η μονάδα δεν καλύπτει τις ανάγκες του Αδάμαντα και των Πολωνίων . Απαιτούνται ξεχωριστά έργα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Ο Αδάμαντας και τα Πολλώνια, κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί του νησιού, προσπαθούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη τουριστική ζήτηση με την παλιά, τριτοκοσμική μέθοδο των βυτιοφόρων… Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το φετινό καλοκαίρι σε αυτές τις περιοχές και ιδιαίτερα στις τουριστικές τους επιχειρήσεις λόγω του σοβαρού λειτουργικού προβλήματος της μονάδας βιολογικού καθαρισμού που κατευθύνονταν τα βυτιοφόρα ήταν και είναι τεράστιο.

Γ. Δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια από το Δήμο Μήλου η απαιτούμενη φροντίδα για την λειτουργική αρτιότητα της μονάδας. Η μονάδα έχει αφεθεί ουσιαστικά να λειτουργεί « στον αυτόματο». Δεν απασχολούνταν σε αυτήν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, όπως είναι απαραίτητο , δεν είχε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και δεν γίνονταν οι επιβεβλημένες μετρήσεις των λυμάτων . Η κατάσταση αυτή οδήγησε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να επιβάλλει το 2014 πρόστιμο 1.500 Ευρώ στην Πρωτοβουλία Μήλος Α.Ε (ΑΔΑ:ΒΙΚΝ7ΛΞ-Τ71).  

Το ότι η Μήλος λοιπόν το φετινό καλοκαίρι βρέθηκε ουσιαστικά χωρίς αποχέτευση δεν ήταν λοιπόν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν αποτέλεσμα των της έλλειψης φροντίδας για την μονάδα από την Πρωτοβουλία Μήλος ΑΕ στην οποία όπως προαναφέραμε συμμετέχει και ο Δήμος Μήλου. Η μονάδα είχε ουσιαστικά αφεθεί στην τύχη της.    

Το άμεσο λειτουργικό πρόβλημα που οδήγησε το φετινό καλοκαίρι τη λειτουργία της μονάδας στο ελάχιστο ήταν η βλάβη της αντλίας λάσπης , ενώ δεν υπήρχε εναλλακτική. Η βλάβη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ειδικών φίλτρων (μεμβράνες) και οδήγησε τη μονάδα σε υπολειτουργία.

Ο κ. Δαμουλάκης όφειλε από τη θέση του:

-να γνωρίζει τον κίνδυνο λόγω της έλλειψης εναλλακτικής αντλίας αφού όπως κάθε μηχάνημα και η αντλία αυτή είχε ένα ορισμένο όριο «ζωής».

-να προβεί, πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα στις απαραίτητες ενέργειες.

Ο λαός μας λέει πως «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»…

Όσον αφορά τις λύσεις για να ξεπεραστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση νομίζουμε, ότι:

-Είναι ευθύνη του Δήμου Μήλου με την αρωγή της ελληνικής πολιτείας να δρομολογηθούν οι άμεσες λύσεις που θα εκτονώσουν προσωρινά το εκρηκτικό πρόβλημα της αποχέτευσης στη Μήλο. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις και αρμόδιος για την πραγμάτωση τους σε συνεργασία με την ελληνική πολιτεία είναι ο Δήμος Μήλου.

-Άμεσα πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού ώστε να επανέλθει στη μέγιστη παραγωγική δυναμική. Το έργο αυτό επιβάλλεται τώρα ως απόλυτη προτεραιότητα του Δήμου και του Δήμαρχου Μήλου. Είναι ευθύνη του να βρει τους κατάλληλους τρόπους για την ολοκλήρωση του έργου, ζητώντας βέβαια και την άμεση συνδρομή της ελληνικής πολιτείας αφού η κατάσταση που βρίσκεται το νησί , είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

-Η επέκταση της μονάδας με τη δημιουργία ειδικής μονάδας για τα λύματα των βυτιοφόρων οχημάτων αποτελεί και αυτή έργο προτεραιότητας.

-Η δημιουργία τόσο νέας μονάδας στην περιοχή όσο και η άμεση προώθηση των όποιων διαδικασιών για την αποχέτευση του Αδάμαντα και των Πολλωνίων.

-Η ολοκλήρωση και σωστή συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης και των όποιων άλλων αποχετευτικών υποδομών στα πάνω χωριά.

-Βασικό μέσο χρηματοδότησης των παραπάνω έργων αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Οικονομικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ). Όμως για κανένα έργο αποχέτευσης, επέκτασης μονάδας βιολογικού καθαρισμού ή νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ωρίμανσης του , ώστε να χρηματοδοτηθεί από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ο προϋπολογισμός του Δήμου δεν επαρκεί.   Κινδυνεύουμε άμεσα να χαθεί μια μοναδική ευκαιρία για την πραγματοποίηση αυτών των απαραίτητων έργων. Αν συμβεί αυτό τότε θα φανεί πως «ο κ. Δαμουλάκης δεν μπορούσε ή δεν ήθελε». Η ευθύνη του και στις δυο εκδοχές θα είναι τεράστια.

Τονίζουμε σε αυτό το σημείο πως υπεύθυνη για την διαχείριση των αποβλήτων και την πραγμάτωση των όποιων λύσεων είναι με βάση το νόμο, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Όσον αφορά τη «λύση» την οποία πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιου της 26/8/2016 ο Δήμαρχος και οδήγησε την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων σε σχετική απόφαση έχουμε να παρατηρήσουμε πως ο Δήμος Μήλου δεν μπορεί με τις αποφάσεις και ενέργειες του να παραβιάζει τους νόμους της ελληνικής πολιτείας. Η απόφαση αυτή ( 62ΘΛΩΚΩ-Β4Ψ) είναι παράνομη. Κατανοούμε απόλυτα το τεράστιο πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων πολλών επιχειρήσεων , των κατοίκων και των επισκεπτών της Μήλου. Δεν μπορεί όμως αυτό να «επιλύεται» από το Δήμο Μήλου με την αυθαίρετη απόρριψη των λυμάτων σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία είναι δεδομένοι.

Συμβουλεύουμε το Δήμαρχο Μήλου κ. Γεράσιμο Δαμουλάκη να αρθεί έστω και τώρα στο ύψος των περιστάσεων για τη διαχείριση του μεγάλου θέματος της αποχέτευσης του νησιού. Να διαλεχτεί με τους πολίτες της Μήλου, τους μαζικούς φορείς και βέβαια με τους δημοτικούς συμβούλους για το θέμα. Το ύφος και το ήθος που επέδειξε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφερθήκαμε δεν τιμά το ρόλο του ως πρώτου πολίτη της Μήλου. Κινήθηκε στα όρια της ιλαροτραγωδίας, ιδιαίτερα με αναφορές όπως αυτή για σαμποτέρ που κατέστρεψαν τους αγωγούς λυμάτων για να του προξενήσουν πολιτική βλάβη. Τι να πει κανείς…

Η ουσία είναι πως ο «δήμαρχος των έργων και του τουρισμού» παρέλαβε την μονάδα βιολογικού καθαρισμού να λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικής της και την οδήγησε τώρα στο ¼ αυτής της δυναμικής. Συνεχίζει λοιπόν με ακόμα πιο αποτελεσματικό τρόπο το μεγάλο και καταστροφικό έργο δεκαετιών για το νησί και βέβαια την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του.« Η Μήλος χωρίς αποχέτευση, ύδρευση και διαχείριση απορριμμάτων». Πρέπει να απολογηθείτε στον λαό της Μήλου για τη συνέχιση αυτού του «έργου» κ. Δαμουλάκη !  

Καλούμε:

-τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής πολιτείας να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο έργο τους για τον έλεγχο της υπάρχουσας κατάστασης.

-την ελληνική πολιτεία να θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για το νησί μας την αντιμετώπιση της έλλειψης αυτών των βασικών υποδομών. Η Μήλος βιώνει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

-τους πολίτες της Μήλου να απαιτήσουν δυναμικά το αυτονόητο. Το δικαίωμα αυτών και των παιδιών τους να ζουν ανθρώπινα σε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν θα δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία τους.

Εμείς θα είμαστε μαζί τους στον αγώνα για την υπεράσπιση αυτού του δικαιώματος.»

sthrixte

Δημοφιλή

 • Μην χάσετε τις νέες μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 15 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Προσφυγή στο ΣτΕ από κάτοικο της Μήλου για την απαγόρευση κολύμβησης στη θάλασσα! +

  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε κάτοικος της Μήλου που υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Περισσότερα
 • Ξεκινάει η ακτοπλοϊκή σύνδεση Μήλου – Ρεθύμνου με το Olympus +

  Μια νέα γραμμή έρχεται να προστεθεί στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Μήλου, βάζοντας στο χάρτη το δρομολόγιο Πειραιά – Μήλου – Σαντορίνης – Ρεθύμνου. Περισσότερα
 • Αφιέρωμα – Τα καλύτερα της Μήλου: Μοναδικό Grill House & Catering στα Γλαρονήσια! (PHOTOS) +

  Τρυπητή, όμορφο χωριό της Mήλου, σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε στα στενά της δρομάκια, ανάμεσα σε παραδοσιακά λευκά σπίτια και λουλουδιασμένες Περισσότερα
 • 1
 • 2