"Μηλέικα Νέα"

Διανύοντας την τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις μέχρι πρότινος οργανωμένες παραλίες του νησιού δεν λειτουργούν. Οι μόνοι χώροι που λειτουργούν κανονικά είναι αυτοί, τους οποίους οι επιχειρήσεις δικαιούνται απευθείας ως όμοροι.

Οι υπό δημοπράτηση χώροι σε δημοφιλείς παραλίες, όπως η Φυριπλάκα και η Αχιβαδολίμνη δεν δημοπρατήθηκαν εγκαίρως από το Δήμο Μήλου . Αποτέλεσμα αυτού, οι λουόμενοι σε πολυσύχναστες παραλίες να μην έχουν τις στοιχειώδεις παροχές, όπως σκιά και πόσιμο νερό. Αυτή η εικόνα συνιστά σαφή υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού και φέρνει όλους εμάς στην πολύ δύσκολη θέση να απολογούμαστε στους επισκέπτες για αυτή την εικόνα εγκατάλειψης. Επιπλέον, σε κάποιες παραλίες υπάρχουν παρατημένες εγκαταστάσεις από τους προηγούμενους δικαιούχους των χώρων, τις οποίες έπρεπε να απομακρύνουν οι ίδιοι, έως την 31/12/2022, συνιστώντας αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των παραλιών.

Η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 38609 ΕΞ 2023, στο άρθρο 6 ορίζει ότι «…Εντός του 1ου εξαμήνου (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. Από την 1η Ιουλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται αποκλειστικά από τις Κτηματικές Υπηρεσίες. …» Ως εκ τούτου οι χώροι στις παραλίες δεν πρόκειται να ανοίξουν νωρίτερα από τον Αύγουστο ίσως και αργότερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Δήμο που καρπώνεται το 60% του τιμήματος παραχώρησης, και την απώλεια εσόδων για όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις παραλίες αυτές, επιχειρηματίες και εργαζόμενους που χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής περιόδου.

Όπως ενημερωθήκαμε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, ο λόγος που δεν έγινε στους προβλεπόμενους χρόνους η παραχώρηση των παραλιών, είναι επειδή η Κτηματική υπηρεσία, μετά από καταγγελία ιδιώτη ότι δεν έχουν απομακρυνθεί οι κατασκευές από τις παραλίες των δικαιούχων της προηγούμενης περιόδου παραχώρησης, δεν επέτρεψε να γίνει η διαδικασία. Εφόσον οι κατασκευές δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως (31/12/2022), ο Δήμος Μήλου στα πλαίσια των υποχρεώσεών του όφειλε να μεριμνήσει για την απομάκρυνσή τους, σε συνεργασία με τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές, με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με ιδιώτες τους πρώτους μήνες του 2023, ώστε να μη φθάσουμε σε αυτή την κατάσταση.

Στόχος αυτής της στοιχειοθετημένης παρέμβασης από πλευράς μας είναι η ανάδειξη του θέματος και η πληρέστερη πληροφόρηση των συμπολιτών μας, που διαπιστώνουν ότι σε δημοφιλείς παραλίες του νησιού δεν παρέχεται καμία υπηρεσία Ως μια νέα δημοτική παράταξη που διεκδικούμε δυναμικά και με αίσθημα ευθύνης την ανάληψη της διοίκησης του νησιού, είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και των παραλιών, προσηλωμένοι στη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

για τη νέα δημοτική παράταξη

Νικόλαος Δημητρίου Ψαθάς Υποψήφιος Δήμαρχος Μήλου