"Μηλέικα Νέα"

viosimi-poli

Στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο “Βιώσιμη Πόλη” παίρνει μέρος ο Δήμος Μήλου κατόπιν της συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στη συνάντηση για την ίδρυση του Δικτύου και σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην πρώτη συνάντηση των μελών του δικτύου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου και υπεγράφη η διακήρυξη, την οποία κλήθηκαν κατόπιν οι Δήμοι – μέλη να περάσουν από τα Δημοτικά Συμβούλια, προκειμένου να ολοκληρωθεί και επισήμως η ίδρυση του Δικτύου.

Αντιστοίχως και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μήλου, το θέμα ήλθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τους συμβούλους να αποφασίζουν ομόφωνα υπέρ της ένταξης του Δήμου Μήλου στο Δίκτυο “Βιώσιμη Πόλη” εγκρίνοντας το καταστατικό σε πρώτο στάδιο, ενώ έπονται περαιτέρω αποφάσεις, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί το πλαίσιο δράσης.

Στόχος η τεχνική επάρκεια για ευρωπαϊκά προγράμματα

Στόχος του Δικτύου είναι να παρέχει ουσιαστική τεχνική υποστήριξη στη δικτύωση και οργάνωση των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Θα μπορεί και το ίδιο το δίκτυο να συμμετέχει σε προτάσεις και στη συνέχεια να υποστηρίζει την υλοποίησή τους.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 34 Δήμοι και φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου με κοινά χαρακτηριστικά, επιτυγχάνοντας διασυνοριακότητα αλλά και στήριξη του ευρύτερου Ελληνισμού στο αντικείμενο της τεχνικής επάρκειας για υποστήριξη ευρωπαϊκών προτάσεων.

Ανάμεσα στις πρώτες δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι η αποδελτίωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, η καταγραφή πληροφοριών και αναγκών των Δήμων, η οργάνωση ομάδων και ο σχεδιασμός προτάσεων και η οργάνωση Τεχνικής βοήθειας προς τους Δήμους.

Θεματικές ενότητες και δράσεις του Δικτύου είναι μεταξύ άλλων:

-Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Εναλλακτικός τουρισμός, Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς)

-Περιβάλλον ‐ Αειφορία (Αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων, Διαχείριση απορριμμάτων ‐ ανακύκλωση, Κυκλική Οικονομία, Zero waste, ISO 14000)

-Κοινωνική ευθύνη (Δημιουργική απασχόληση νέων, Υποστήριξη Κοινωνικών και Συνεταιριστικών επιχειρήσεων, Υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού, Εξυπηρέτηση του πολίτη)

-Εξοικονόμηση ενέργειας (Ενεργειακή αναβάθμιση, Σύμφωνο Δημάρχων, Ενεργειακή διαχείριση, ISO 50000)

-Αποτελεσματική διοίκηση (Αναδιοργάνωση διαδικασιών, ISO 9001, Συμπράξεις μεταξύ φορέων, Διαγωνισμοί).

Αλληλοστήριξη και εκατέρωθεν οφέλη

Το θέμα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος, κ. Καμακάρης, ενημερώνοντας τα μέλη για την παρουσία του Δημάρχου, της Αντιδημάρχου και του ίδιου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βούλας – Βουλιαγμένης, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα ίδρυσης του Δικτύου, κατόπιν πρόσκλησης και πρωτοβουλίας του Δημάρχου Πύλου - Νέστορος, κ. Δημήτρη Καφαντάρη.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος, στο πλαίσιο του Δικτύου, αναμένεται να υπάρχει ουσιαστική αλληλοβοήθεια μεταξύ των Δήμων – μελών, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να υπάρχει στοχευμένη διείσδυση σε μεσαία ή και μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα, στα οποία ο κάθε μικρός Δήμος δεν μπορεί να ενταχθεί.

Σημείωσε δε, πως “αυτή η πρωτοβουλία γίνεται έτσι ώστε η τεχνογνωσία του ενός Δήμου να βοηθήσει τον άλλο και όλοι μαζί να πηγαίνουν συντεταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα”.

Από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος, κ. Σοφία Βαμβακάρη, η οποία ήταν επίσης παρούσα στην ιδρυτική συνεδρίαση, εξήγησε, πως πρόκειται για ομοειδείς δήμους, με παρόμοια έκταση, πληθυσμό και χαρακτηριστικά, οι οποίοι με τη βοήθεια ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αποτελεί εταίρο του Δικτύου, θα σχεδιάζουν, θα ωριμάζουν και θα υλοποιούν μελέτες, προκειμένου να εντάσσονται σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Επιπλέον, κατόπιν ερώτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Νίνου, σχετικά με την έδρα και τη βάση του Δικτύου, η Αντιδήμαρχος σημείωσε, πως η έδρα του Δικτύου “Βιώσιμη Πόλη” δόθηκε τιμητικά στο Δήμο Πύλου – Νέστωρος, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από εκεί, ενώ βάση του Δικτύου, θα αποτελεί, κατά πάσα πιθανότητα ένα υποκατάστημα του Δήμου Ελληνικού, στην Αττική. Παράλληλα ωστόσο, γραφεία του Δικτύου θα υπάρξουν τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Κύπρο, απ’ όπου υπάρχουν επίσης Δήμοι – μέλη.

Κλείνοντας τον κύκλο της εισήγησης και των ερωτήσεων, η Αντιδήμαρχος πρότεινε στο Σώμα την έγκριση του καταστατικού και τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Δίκτυο, ενώ σημείωσε, πως περαιτέρω διευκρινιστικές αποφάσεις, αναμένεται να έλθουν αργότερα εν ευθέτω χρόνω.

Πηγή : http://www.koinignomi.gr