"Μηλέικα Νέα"

adamantas-limani

Το Λιμεναρχείο Μήλου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 14/7/2017 στα γραφεία της Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου (Νικήτα 15 – 6ος όροφος Πειραιάς)  θα πραγματοποιηθεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών Λιμεναρχείου Μήλου.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακίνητων στην ευρύτερη περιοχή του Αδάμαντα Μήλου μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο τηλ.2132118662, στο Λιμεναρχείο Μήλου τηλ.2287023360 εσωτ. 18 καθώς και στο diavgeia.gov.gr  με αδα: ωμς9η-υψ6.