"Μηλέικα Νέα"

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμεναρχειο Μηλου υπενθυμίζονται τα κάτωθι αναφορικά με την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης των οχημάτων κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αδάμαντα:

1) Από το ύψος έμπροσθεν του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ», μέχρι την είσοδο του λιμένα ισχύει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και δίκυκλων. Η παράβαση της διάταξης επιφέρει για τον οδηγό το διοικητικό πρόστιμο των σαράντα (40) ευρώ καθώς και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας.

2) Από την είσοδο του λιμένα έως την «ΛΑΓΚΑΔΑ» ισχύει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και δίκυκλων και επιτρέπεται ΜΟΝΟ η ολιγόλεπτη στάση με σκοπό την αποβίβαση και η επιβίβαση των ταξιδιωτών στα σημεία που ορίζονται από τις πινακίδες σήμανσης. Η παράβαση της διάταξης, επιφέρει για τον οδηγό το διοικητικό πρόστιμο των είκοσι (20) ευρώ.

Επιπροσθέτως τονίζεται η υποχρέωση όλων των οδηγών για την πιστή τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ιδιαιτέρως για: 1) Χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, 2) Μη χρήση κινητού τηλεφώνου και 3) Τήρηση ορίων ταχύτητας.