"Μηλέικα Νέα"

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου θα ήθελε να ζητήσει από τα μέλη του την Κυριακή 16 Οκτωβρίου την εθελοντική τους εργασία για την αντικατάσταση του διχτυού προστασίας του εκτροφείου θηραμάτων.

Η αντικατάσταση του διχτυού είναι επιτακτική λόγω φθοράς και όσο περισσότεροι προσφερθούν να βοηθήσουν τόσο πιο εύκολη και γρήγορη θα είναι η συγκεκριμένη εργασία.

Για τον λόγο αυτό, αυτή την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στις 8.00 το πρωί ας διαθέσουμε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο μας να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση της φθοράς του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου του συλλόγου μας.

Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου