"Μηλέικα Νέα"

O Κυνηγετικός Σύλλογος Μήλου ανακοινώνει ότι η έκδοση αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020 ξεκινάει την Τρίτη 13/8/2019. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του γραφείου του συλλόγου θα είναι Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 20:00-22:00.

Για την ανανέωση της άδειας είναι απαραίτητη η επίδειξη Δελτίου Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου σε ισχύ ή Αστυνομικής Βεβαίωσης σε ισχύ.

Σε περίπτωση αλλαγής βιβλιαρίου θήρας απαραίτητη η προσκόμιση νέας φωτογραφίας.