"Μηλέικα Νέα"

lymatadoc4a

Σε απολογία εντός 10 εργάσιμων ημερών έχει καλέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον Δήμο Μήλου με θέμα «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στη νήσο Μήλο. Η κλήση, η οποία έχει επιδοθεί στο Δήμο Μήλο από τις 10/10 και εκπνέει την Δευτέρα 24/10. Η υπόθεση βρίσκεται στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου και αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σε συνέχεια της από 5/8/2016 παραγγελία για έρευνα και υποβολή πορίσματος του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υποργείου Εσωτερικών και Διοίκησης Ανασυγκρότησης, οι επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ κ.Σωτηρόπουλος Σωτήριος και κ.Κορομηλάς Χρήστος, από τις 29/08/2016 έως και 02/09/2016, πραγματοποίησαν έρευνα-έλεγχο για διερεύνηση καταγγελίας που αφορούσε σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων σε περιοχές της νήσου Μήλου.

Κατά τον έλεγχο που αφορά στον Δήμο Μήλου, συντάχθηκε επί τόπου σχετική Έκθεση Αυτοψίας και ελήφθησαν φωτογραφίες.

Διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

lymatadoc1

lymatadoc2

lymatadoc3

lymatadoc5