"Μηλέικα Νέα"

kentro-koinothtas

Στη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο νησί της Μήλου για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μήλου”, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 164.160 ευρώ.

Η πράξη αφορά στην δημιουργία Κέντρου Κοινότητας, το οποίο θα λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή και ενημέρωση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου., με στόχο την εργασιακή και κοινωνική ένταξη – επανένταξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, η δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων των μικρών νησιών που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό, το αυξημένο κόστος ζωής στα νησιά και γενικότερα οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ζωή των νησιωτών, επιβάλλουν την διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της διανομήςβασικών αγαθών σε ανθρώπους που κινδυνεύουν από τη φτώχεια.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στεγαστεί στο κτίριο του Γηροκομείου Μήλου, στην περιοχή «Δυό Σπηλιές» Πέρα Τριοβασάλου της Μήλου και θα εξυπηρετεί και τους κατοίκους των υπολοίπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου. Θα στελεχωθεί από τρία άτομα, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και βοηθητικό προσωπικό. Το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Μήλου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

-Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών

-Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

-Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 164.160 ευρώ και καλύπτει την λειτουργία του Κέντρου την τριετία από 30/11/2016 έως 29/11/2019.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν καινοτόμα κοινωνική δομή, βασική επιλογή και ουσιαστικό εργαλείο υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο Νότιο Αιγαίο. Αποτελούν κρίσιμο συστατικό της μεταρρύθμισης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας και έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβλέπονται 14 συνολικά Κέντρα Κοινότητας, ένα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και ένα επιπλέον στο Δήμο Λέρου. Συγκεκριμένα, προβλέπονται στους εξής Δήμους:

Δήμος Άνδρου

Δήμος Θήρας

Δήμος Καλύμνου

Δήμος Καρπάθου

Δήμος Κέας

Δήμος Κω

Δήμος Μήλου

Δήμος Μυκόνου

Δήμος Νάξου

Δήμος Πάρου

Δήμος Ρόδου

Δήμος Σύρου

Δήμος Τήνου

Δήμος Λέρου